Số 1 thế giới ○○ ・ Bảng xếp hạng Guinness ・ Thông tin bên lề

Trang web giới thiệu những điều tốt nhất thế giới, kỷ lục Guinness, xếp hạng, câu đố, v.v.

Kỷ lục Guinness thế giới

ギネス

Tốt nhất thế giới

Xếp hạng