อันดับ 1 ของโลก ○○ ・ อันดับกินเนสส์ ・ เรื่องไม่สำคัญ

เว็บไซต์แนะนำที่ใหญ่ที่สุด เล็กที่สุด สูงสุด ต่ำที่สุด เร็วที่สุด ยาวที่สุด สั้นที่สุด เก่าแก่ที่สุด อันตราย บันทึกกินเนสส์ การจัดอันดับ ฯลฯ

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

ギネス

ที่สุดในโลก

อันดับ